O projekcie

Uniwersytet Warszawski, wzorem ponad 50 tysięcy organizacji na całym świecie, m.in. Massachusetts Institute of Technology, Universiteit van Amsterdam, Freie Universität Berlin,wprowadza nowy zintegrowany system zarządzania SAP ERP – Enterprise Resource Planning.

Koniec z tabelkami, żmudnymi analizami i ręcznym przeszukiwaniem teczek. System SAP ERP umożliwia wszystkim pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego integralny, szybszy, a jednocześnie w pełni bezpieczny dostęp do danych pozwalający na zwiększenie efektywności zarządzania uczelnią.

Generowanie analiz, raportów oraz kontrola nad danymi jeszcze nigdy nie były tak proste. Nowe narzędzie pracy dla administracji Uniwersytetu Warszawskiego zapewni:

 • brak konieczności wielokrotnego wprowadzania danych,
 • ułatwienie sprawozdawczości,
 • uproszczenie i skrócenie procedur kadrowych.

Dostosowana do specyfiki pracy uczelni pomoc dla kadry naukowej i zarządzającej Uniwersytetu Warszawskiego pozwoli na:

 • planowanie i kontrolowanie swojego budżetu,
 • elastyczne dopasowanie zasobów ludzkich w jednostce zgodnie z potrzebami,
 • łatwe prognozowanie wydatków poszczególnych działów.

Bezpieczna i sprawna samoobsługa pracowników Uniwersytetu Warszawskiego umożliwiająca:

 • zaplanowanie urlopu,
 • dostęp do informacji o swoich funduszach,
 • wykonywanie analiz, projektowanie i wprowadzanie zmian organizacyjnych.

Korzystne zmiany dla całego Uniwersytetu Warszawskiego:

 • uporządkowanie struktury organizacyjnej i zakresu kompetencji,
 • optymalne wykorzystywanie zasobów uczelni oraz uporządkowanie procesów wewnętrznych,
 • efektywne zarządzanie majątkiem, zwłaszcza nieruchomościami i prowadzonymi inwestycjami,
 • poprawa przepływu informacji ważnych dla funkcjonowania uczelni,
 • możliwość wydajnego prowadzenia analiz.