OdSAPnijmy, czyli wszystko o SAP ERP

SAP ERP na Uniwersytecie – podstawowe informacje

1 lipca 2013 – oficjalny start projektu

I poł. 2015 – wdrożenie systemu w jednej jednostce (Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)

rok akademicki 2014/2015 – zespół powołany przez rektora przygotuje projekt modelu zarządzania uczelnią uwzględniający zmiany związane z wprowadzeniem nowego systemu oraz z nowelizacjami prawa; projekt zostanie przedłożony Senatowi

rok 2015 – testy i szkolenia

1 stycznia 2016 –  planowany koniec prac nad wprowadzeniem pierwszych modułów, start systemu na całej uczelni

5,8 mln zł – dofinansowanie dla UW otrzymane od NCBiR w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki

SAP ERP – system wybrany w drodze przetargu

S&T – firma wybrana w przetargu, która skonfiguruje system zgodnie z potrzebami uczelni, S&T współpracować będzie podwykonawcami: Gavdi, Quercus, SI Consulting

Czym jest zintegrowany system zarządzania?

Skrót ERP oznacza Enterprise Resource Planning. Platformy tego typu oferują wiele modułów tematycznych, pozwalających obsługiwać właściwie każdą sferę działalności instytucji. System zbudowany jest z różnych tematycznych aplikacji działających w oparciu o wspólną bazę danych; wystarczy, że jeden użytkownik wprowadzi informacje i natychmiast są one widoczne w całym systemie dla wszystkich. Zaletą rozwiązań ERP jest to, że pozwalają prowadzić analizy porównawcze, umożliwiają łatwe i szybkie łączenie i syntetyzowanie danych.

Nasza uczelnia na razie korzystać będzie z modułów: kadry, płace, finanse i księgowość. W kolejnym etapie system posłuży też do zarządzania nieruchomościami.

System marki SAP, który będzie wykorzystywany przez Uniwersytet jest szeroko rozpowszechniony. Z rozwiązań tej firmy korzysta 50 tys. organizacji na całym świecie, wśród nich jest 850 instytucji badawczych i edukacyjnych. W Polsce klientami SAP są m.in. uniwersytety: Jagielloński, Marii Skłodowskiej-Curie oraz Śląski.

Czytaj więcej na stronie: http://portalinformacyjny.uw.edu.pl/pracownik/sap/


Data publikacji: 19 czerwca 2015